Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Ivana Cankarja - podružnica Košaki tại Slovenia, Maribor, Sentiljska cesta, 41A

Slovenia, Maribor, Sentiljska cesta, 41A, GPS: 46.5726,15.6574

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://os-podruznica-frsmb.splet.arnes.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Ivana Cankarja - podružnica Košaki tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Sentiljska cesta, 41A / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Ivana Cankarja - podružnica Košaki hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: 02 250 51 40

Website: http://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5

Điện thoại: +386 2 234 1111

Website: http://www.azm-lu.si/

Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://www.o-frs.mb.edus.si/

Slovenia, Maribor

Điện thoại: 05 908 33 72

Website: http://ses-mb.si