Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Kamnica tại Slovenia, Kamnica, village, Vrbanska cesta, 93

Slovenia, Kamnica, village, Vrbanska cesta, 93, GPS: 46.5718,15.6174

Điện thoại: +386 2 624 0850

Website: http://os-kamnica.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Kamnica tại địa chỉ: Slovenia, Kamnica, village, Vrbanska cesta, 93 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Kamnica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Vrbanska cesta, 30

Điện thoại: +386 2 235 37 00

Website: http://www.bts.si/

Slovenia, Maribor, Vrbanska cesta, 30

Điện thoại: +386 59 09 2100

Website: http://www.slomskov-zavod.si/

Slovenia, Maribor, Vrbanska cesta, 30

Điện thoại: +386 2 235 37 00

Website: http://www.bts.si/