Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Koper / Scuola elementare Capodistria tại Slovenia

Slovenia, GPS: 45.5429,13.7282

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Koper / Scuola elementare Capodistria tại địa chỉ: Slovenia / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Koper / Scuola elementare Capodistria hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Koper

Slovenia, Koper, Gimnazijski trg, 7

Website: http://www.ginnasio-carli.si/

Slovenia, Koper

Slovenia, Koper