Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Ludvika Pliberška tại Slovenia, Maribor, Lackova cesta, 4

Slovenia, Maribor, Lackova cesta, 4, GPS: 46.5368,15.6192

Điện thoại: +386 2 421 2802

Website: http://www.ludvik.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Ludvika Pliberška tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Lackova cesta, 4 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Ludvika Pliberška hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Mount Eden Road, 33

Slovenia, Maribor, Ulica Arnolda Tovornika, 21

Điện thoại: +386 2 330 0972

Website: http://www.os-tabor1.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Zolgarjeva ulica, 2

Điện thoại: +386 2 320 6950

Website: http://osfpmaribor.splet.arnes.si/

Slovenia, Maribor, Klinetova ulica, 18

Điện thoại: +386 2 420 6411

Website: http://www.os-leon.si/

Slovenia, Maribor, Preradoviceva ulica, 33

Điện thoại: 02 42 94 100

Website: http://www.srednja.prometna.net/

Slovenia, Maribor, Majcigerjeva ulica, 31

Điện thoại: +386 2 429 2521

Website: http://osgusi.splet.arnes.si/