Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Nove Fužine tại Slovenia, Ljubljana, Preglov trg, 8

Slovenia, Ljubljana, Preglov trg, 8, GPS: 46.0526,14.561

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Nove Fužine tại địa chỉ: Slovenia, Ljubljana, Preglov trg, 8 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Nove Fužine hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, Jakceva ulica, 42

Slovenia, Ljubljana, Condorweg, 9

Slovenia, Ljubljana, Pot do sole, 1

Slovenia, Ljubljana, Nusdorferjeva ulica, 10

Slovenia, Ljubljana, Gaspersiceva ulica, 10