Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Staneta Lenardona Razvanje tại Slovenia, Razvanje, village, Razvanjska cesta, 66

Slovenia, Razvanje, village, Razvanjska cesta, 66, GPS: 46.513,15.6347

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Staneta Lenardona Razvanje tại địa chỉ: Slovenia, Razvanje, village, Razvanjska cesta, 66 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Staneta Lenardona Razvanje hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Lackova cesta, 4

Điện thoại: +386 2 421 2802

Website: http://www.ludvik.si/

Slovenia, Spodnje Hoče, village, Solska ulica, 10

Điện thoại: +38626165570

Slovenia, Maribor, Ulica Arnolda Tovornika, 21

Điện thoại: +386 2 330 0972

Website: http://www.os-tabor1.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Maribor, Klinetova ulica, 18

Điện thoại: +386 2 420 6411

Website: http://www.os-leon.si/

Slovenia, Polana, village, Hocko Pohorje, 1

Slovenia, Šolska ulica, 10

Điện thoại: +38626165570