Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora tại Slovenia, Višnja Gora, village

Slovenia, Višnja Gora, village, GPS: 45.954,14.737

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora tại địa chỉ: Slovenia, Višnja Gora, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ivančna Gorica

Slovenia, Žalna, village, Zalna, 1

Slovenia, Ivančna Gorica

Slovenia, Višnja Gora, village