Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Stražišče tại Slovenia, Kranj

Slovenia, Kranj, GPS: 46.2333,14.3467

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Stražišče tại địa chỉ: Slovenia, Kranj / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Stražišče hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận