Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Pero Nakov tại Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo, GPS: 42.1328,21.7265

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Pero Nakov tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Pero Nakov hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo, Narodna Revolutsija, 43

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo