Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông ПООУ Св. Климент Охридски tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Mazhuchishte, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Mazhuchishte, village, GPS: 41.3863,21.4981

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học ПООУ Св. Климент Охридски tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Mazhuchishte, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học ПООУ Св. Климент Охридски hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Friederikenstrasse, 96

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Pere Toshev, 15

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Dolneni, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Novoselani, village