Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Prek Jakova Art School tại Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 44

Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 44, GPS: 42.0746,19.5164

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Prek Jakova Art School tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 44 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Prek Jakova Art School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Rruga Vladimir Jani, 21

Albania, Shkodër, Sheshi Nene Tereza, 31

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Europa, 31

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Vladimir Jani, 21