Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Primary and Secondary School: Ahmet Zogu tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3802,19.7873

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Primary and Secondary School: Ahmet Zogu tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Primary and Secondary School: Ahmet Zogu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Kamëz

Albania, Central Albania, Kodër-Kamza, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Kamëz

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Bregu Lumit, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited