Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông ПСШИ tại Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village

Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village, GPS: 42.7913,73.6652

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học ПСШИ tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học ПСШИ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Kaindy

Kyrgyzstan, Kaindy

Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village

Kyrgyzstan, Talas Region, Orto-Aryk, village

Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village

Kyrgyzstan, Kaindy