Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 青岛金门路小学 tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0682,120.4022

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 青岛金门路小学 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 青岛金门路小学 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo, Zhang Zhou Er Lu , 19

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道