Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Rhayader Church in Wales Controlled School tại Vương quốc Anh, Wales, Rhayader

Vương quốc Anh, Wales, Rhayader, GPS: 52.3074,-3.5136

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Rhayader Church in Wales Controlled School tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Wales, Rhayader / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Rhayader Church in Wales Controlled School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Wales, Nantmel, village

Website: http://www.nantmel.powys.sch.uk/

Vương quốc Anh, Wales, Llandrindod Wells

Website: http://www.cefnllys.powys.sch.uk

Vương quốc Anh, Wales, Llandrindod Wells

Vương quốc Anh, Wales, Llandrindod Wells

Website: http://www.llandod-hs.powys.sch.uk

Vương quốc Anh, Wales, Newbridge on Wye, village

Website: http://www.newbridge.powys.sch.uk/