Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Russian School No. 236 tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Pitsunda

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Pitsunda, GPS: 43.1606,40.3419

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Russian School No. 236 tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Pitsunda / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Russian School No. 236 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bzybta, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bzybta, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Pitsunda