Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Русская средняя школа №2 tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Жданов, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Жданов, village, GPS: 43.3898,40.0815

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Русская средняя школа №2 tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Жданов, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Русская средняя школа №2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tsandryphsh, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tsandryphsh, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Амзара, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gyachrypsh, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tsandryphsh, village