Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông С.Аристанбеков tại Kyrgyzstan, Osh Region, Октябр, village

Kyrgyzstan, Osh Region, Октябр, village, GPS: 40.6964,72.9185

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học С.Аристанбеков tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Октябр, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học С.Аристанбеков hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Тельмана, village, Boronbaev ulitsa, 551196961

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Suu

Kyrgyzstan, Osh Region, Кыш-Абад, village