Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông SALO HALILI tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.069,19.5022

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học SALO HALILI tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học SALO HALILI hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Myzafer Pipa, 46

Albania, Shkodër, ulitsa Nozadze, 46

Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kongresi i Manastirit, 11

Albania, Shkodër, Rruga Fushe Cele, 42

Albania, Northern Albania, Shkodër