Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Sayed Abad Girls High School (Shuhada.Org) tại Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village

Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village, GPS: 34.8109,67.8352

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Sayed Abad Girls High School (Shuhada.Org) tại địa chỉ: Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Sayed Abad Girls High School (Shuhada.Org) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Tangi, village

Afghanistan

Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Ghulami (Eraq sufla -2), village