Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Schule tại Albania, Central Albania, Qarrishtë, village

Albania, Central Albania, Qarrishtë, village, GPS: 41.2638,20.4321

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Schule tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Qarrishtë, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Schule hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Librazhd

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:30

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Albania, Central Albania, Qukës Skënderbej, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Albania, Central Albania, Librazhd

Albania, Central Albania, Librazhd