Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Schule tại Albania, Northern Albania, Shishtavec, village

Albania, Northern Albania, Shishtavec, village, GPS: 41.9829,20.6042

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Schule tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shishtavec, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Schule hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kosovo, District of Prizren (04), Kuklibeg, village

Kosovo, District of Prizren (04), Kuklibeg, village

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash