Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Școala Generală Clasele I-VIII tại Romania, Vaslui, Zorleni, village

Romania, Vaslui, Zorleni, village, GPS: 46.2657,27.7186

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Școala Generală Clasele I-VIII tại địa chỉ: Romania, Vaslui, Zorleni, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Școala Generală Clasele I-VIII hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Romania, Vaslui, Bârlad

Romania, Vaslui, Bârlad

Romania, Vaslui, Bârlad

Romania, Vaslui, Bârlad