Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Școala Gimnazială Segarcea tại Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 35A

Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 35A, GPS: 44.1006,23.745

Điện thoại: 0251210305

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Școala Gimnazială Segarcea tại địa chỉ: Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 35A / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Școala Gimnazială Segarcea hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 33

Điện thoại: 0251210306

Romania, Dolj, Segarcea

Romania, Dolj, Vârvoru de Jos, village

Romania, Dolj, Vârvoru de Jos, village

Romania, Dolj, Ciutura, village

Romania, Dolj, Cerăt, village