Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Secundaria Martin Klein tại Cuba, Matanzas, Varadero

Cuba, Matanzas, Varadero, GPS: 23.1494,-81.2588

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Secundaria Martin Klein tại địa chỉ: Cuba, Matanzas, Varadero / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Secundaria Martin Klein hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Matanzas, Varadero

Điện thoại: 45612623

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Cuba, Matanzas, Varadero

Cuba, Matanzas, Varadero

Điện thoại: 45612623

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Cuba, Matanzas, Varadero

Cuba, Matanzas, Varadero

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:30

Cuba, Matanzas, Varadero

Điện thoại: +5352772388

Website: http://varaderokiteschool.com