Semiahmoo Secondary School

High School
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

Gu
Guy G
111 month ago
Good teachers. Kids love that school
  • 1785 148th Ave (18th ave), Surrey BC V4A 4M6, Canada, GPS: 49.035168,-122.81354
  • (604) 536-2131