Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Senondary School tại Afghanistan, Baghlan, Khenjan

Afghanistan, Baghlan, Khenjan, GPS: 35.6035,68.9185

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Senondary School tại địa chỉ: Afghanistan, Baghlan, Khenjan / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Senondary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Baghlan, Yakawlang, village

Afghanistan, Baghlan, Doabi, village

Afghanistan, Parwan, Charikar

Afghanistan, Baghlan, Yakawlang, village

Afghanistan, Baghlan, Khenjan