Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Seventh-Day Adventist Primary School tại Tuvalu, Alapi, village

Tuvalu, Alapi, village, GPS: -8.5217,179.1969

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Seventh-Day Adventist Primary School tại địa chỉ: Tuvalu, Alapi, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Seventh-Day Adventist Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\