Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shahid Adam Khan Madrasa tại Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur, GPS: 34.4179,70.3226

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shahid Adam Khan Madrasa tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur / 904932 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shahid Adam Khan Madrasa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village

Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Ahmadza'i, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur