Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 上虞张杰中学 tại Trung Quốc, Chiết Giang, Lương Hồ

Trung Quốc, Chiết Giang, Lương Hồ, GPS: 29.9905,120.8892

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 上虞张杰中学 tại địa chỉ: Trung Quốc, Chiết Giang, Lương Hồ / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 上虞张杰中学 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Chiết Giang, Lương Hồ, Bo Xue Lu , 1号

Trung Quốc, Chiết Giang, 百官街道

Trung Quốc, Chiết Giang, 百官街道

Trung Quốc, Chiết Giang, 百官街道

Trung Quốc, Chiết Giang, 百官街道

Trung Quốc, Chiết Giang, Lương Hồ