Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 石岡市立 園部中学校 tại Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka, GPS: 36.259,140.2568

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 石岡市立 園部中学校 tại địa chỉ: Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 石岡市立 園部中学校 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka

Điện thoại: 0299-46-2011

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Kasama

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Ishioka