Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kashihara Junior High School tại Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai, GPS: 35.2481,136.9673

Điện thoại: 0568-84-6921

Website: http://www.kasugai.ed.jp/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kashihara Junior High School tại địa chỉ: Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kashihara Junior High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Website: http://www.kasugai.ed.jp/

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-81-2251

Website: http://www.kasugai-h.aichi-c.ed.jp/

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-81-2251

Website: http://www.kasugai-h.aichi-c.ed.jp/

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-84-6921

Website: http://www.kasugai.ed.jp/

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Website: http://www.kasugai.ed.jp/

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-81-2749

Website: http://www.kasugai.ed.jp/