Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Public School № 10 named after N. A. Lakoba tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33, GPS: 43.0015,41.0258

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Public School № 10 named after N. A. Lakoba tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33 / 904932 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Public School № 10 named after N. A. Lakoba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 33

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Vladislava Ardzinba, 48

Website: http://www.2ndschool.ru

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, Nagornaia ulitsa, 48

Website: http://www.2ndschool.ru

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Akademika Marra, 54

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi