Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Public School № 10 named after N. A. Lakoba tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33, GPS: 43.0015,41.0258

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Public School № 10 named after N. A. Lakoba tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 33 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Public School № 10 named after N. A. Lakoba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Vladislava Ardzinba, 48

Website: http://www.2ndschool.ru

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 33

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, Nagornaia ulitsa, 48

Website: http://www.2ndschool.ru

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Akademika Marra, 54

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi