Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Public School No. 4 tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Jukmuri, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Jukmuri, village, GPS: 42.7382,41.4419

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Public School No. 4 tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Jukmuri, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Public School No. 4 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Aradu, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire