Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla "31 Korriku" tại Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 3

Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 3, GPS: 41.6084,20.0111

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla "31 Korriku" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 3 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla "31 Korriku" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Burrel

Albania, Northern Albania, Dukagjin, village

Albania, Northern Albania, Burrel

Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Rripë, village

Albania, Komsi, village