Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9 Vjeçare Asim Zeneli tại Albania, Southern Albania, Asim Zeneli, village

Albania, Southern Albania, Asim Zeneli, village, GPS: 40.0807,20.1971

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9 Vjeçare Asim Zeneli tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Asim Zeneli, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9 Vjeçare Asim Zeneli hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Delvinë

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Përmet