Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9 Vjecare "At Zef Pllumi" tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3195,19.8006

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9 Vjecare "At Zef Pllumi" tại địa chỉ: Albania, Tirana / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9 Vjecare "At Zef Pllumi" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Selita e Vogël, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Selita e Vogël, village

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited