Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-Vjeçare "Azem Hajdari" tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0752,19.5042

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-Vjeçare "Azem Hajdari" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-Vjeçare "Azem Hajdari" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, Rruga Fushe Cele, 42

Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 23

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kadukej, 42

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited