Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjecare Bubes 1 tại Albania, Southern Albania, Bubës 1, village

Albania, Southern Albania, Bubës 1, village, GPS: 40.4582,20.0975

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjecare Bubes 1 tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Bubës 1, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjecare Bubes 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Bubës 2, village

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Frater, village

Albania, Southern Albania, Tepelenë

Albania, Southern Albania, Memaliaj