Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjeçare Fushas tại Albania, Central Albania, Fushas, village

Albania, Central Albania, Fushas, village, GPS: 41.2396,19.8005

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjeçare Fushas tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Fushas, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjeçare Fushas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Baldushk, village

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 69 605 6123

Website: http://www.wat.al/

Albania, Central Albania, Baldushk, village

Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Mustafa Koçaj, village

Albania, Central Albania, Mullet, village

Điện thoại: +35542365239

Website: http://www.qsi.org/