Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjeçare Fushas tại Albania, Central Albania, Fushas, village

Albania, Central Albania, Fushas, village, GPS: 41.2396,19.8005

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjeçare Fushas tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Fushas, village / 909275 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjeçare Fushas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Albania, Baldushk, village

Albania, Central Albania, Mustafa Koçaj, village

Albania, Central Albania, Baldushk, village

Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 69 605 6123

Website: http://www.wat.al/

Albania, Central Albania, Mullet, village

Điện thoại: +35542365239

Website: http://www.qsi.org/