Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjeçare Koçaj tại Albania, Central Albania, Koçaj - Tavareni, village

Albania, Central Albania, Koçaj - Tavareni, village, GPS: 41.1804,19.8378

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjeçare Koçaj tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Koçaj - Tavareni, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjeçare Koçaj hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Baldushk, village

Albania, Central Albania, Baldushk, village

Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Fushas, village

Albania, Central Albania, Mustafa Koçaj, village

Albania, Central Albania, Mullet, village

Điện thoại: +35542365239

Website: http://www.qsi.org/