Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjeçare "Mark Dashi" tại Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier, GPS: 40.7313,19.5572

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjeçare "Mark Dashi" tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Fier / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjeçare "Mark Dashi" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier

Điện thoại: 0694064352

Website: http://Autoshkollashpata.al

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 09:00-14:00

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier

Website: https://www.facebook.com/

Albania, Southern Albania, Fier