Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjeçare "Qemal Mici" tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3241,19.4532

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjeçare "Qemal Mici" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjeçare "Qemal Mici" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Durrës, Mujo Ulqinaku, 2

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës