Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-Vjeçare "Shirokë" tại Albania, Shirokë, village, Rruga Aleksander Moisiu, 9

Albania, Shirokë, village, Rruga Aleksander Moisiu, 9, GPS: 42.0586,19.4535

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-Vjeçare "Shirokë" tại địa chỉ: Albania, Shirokë, village, Rruga Aleksander Moisiu, 9 / 909830 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-Vjeçare "Shirokë" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Ahengcive, 9

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër