Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9 vjecare "Veli Alla" Ripe tại Albania, Northern Albania, Rripë, village

Albania, Northern Albania, Rripë, village, GPS: 41.551,20.0222

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9 vjecare "Veli Alla" Ripe tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Rripë, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9 vjecare "Veli Alla" Ripe hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Burrel

Albania, Central Albania, Bastar i Mesëm, village

Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 3

Albania, Northern Albania, Burrel

Albania, Northern Albania, Burrel, Kont Urani, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Komsi, village