Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-Vjeçare Zef Jubani tại Albania, Northern Albania, Juban, village

Albania, Northern Albania, Juban, village, GPS: 42.0244,19.574

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-Vjeçare Zef Jubani tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Juban, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-Vjeçare Zef Jubani hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, Rruga Kujtim Dakli, 9/103

Điện thoại: +355673070900

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Rragam, village