Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla e Mesme "Halit Berzeshta" tại Albania, Përrenjas, village

Albania, Përrenjas, village, GPS: 41.0687,20.5448

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla e Mesme "Halit Berzeshta" tại địa chỉ: Albania, Përrenjas, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla e Mesme "Halit Berzeshta" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Albania, Central Albania, Qukës Skënderbej, village

Albania, Central Albania, Perrenjas

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga, Jovo Stefanoski - Rile, 4

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga