Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla e Mesme "Oso Kuka" tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.073,19.5088

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla e Mesme "Oso Kuka" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla e Mesme "Oso Kuka" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, Rruga Fushe Cele, 42

Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 23

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kadukej, 42