Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla e Vjeçare tại Albania, Southern Albania, Taç i Sipërm, village

Albania, Southern Albania, Taç i Sipërm, village, GPS: 40.3218,20.6721

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla e Vjeçare tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Taç i Sipërm, village / 909830 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla e Vjeçare hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Sinicë, village

Albania, Southern Albania, Ersekë

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Staraveckë, village

Albania, Southern Albania, Ersekë

Albania, Southern Albania, Panarit, village