Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla fillore Përparimi tại Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, GPS: 41.8379,20.9775

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla fillore Përparimi tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla fillore Përparimi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Radiovce, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Dobri Dol, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tenovo, village